Eilert Sundt videregående skole tilbyr utdanning innen flere utdanningsprogram, både yrkesfaglige og studieforberedende.

Vi er en skole med rundt 600 elever og i overkant av 100 ansatte, og tilbyr videregående utdanning ved studiested Lyngdal, hovedskolen i Farsund og i studiested Lista i Vanse.

Eilert Sundt vgs er en godkjent lærebedrift og har fra 01.08.18 behov for lærlinger innen følgende fag:

2 lærlinger i IKT-servicefag.

Alle lærlinger tilsettes i Eilert Sundt videregående skole, og opplæringen vil foregå ved alle studiestedene.

Som IT-lærling vil du jobbe med mange varierte oppgaver med hovedvekt på support til ansatte og elever ved skolen.

Vi søker deg som er motivert for å lære mest mulig om IT i løpet av de to læreårene. Du må være pliktoppfyllende, sulten på ny kunnskap og løsningsorientert. Det er også et krav om at du har bestått IKT-servicefag Vg2 innen oppstart i juli/august 2018. Du kan også søke dersom du har bestått IKT-servicefag tidligere år.

Eilert Sundt vgs har lang erfaring med IKT-lærlinger. Derfor kan vi tilby en meget bra læreplass med god oppfølging.

Ta kontakt med Andreas Klokkhammer – ankl1@vaf.no eller Olaf Danielsen -  olda@vaf.no ved spørsmål.

Søknaden sendes til ankl1@vaf.no med kopi til olda@vaf.no. Søknadsfrist søndag 11.02.2018.

av Klokkhammer, Andreas, publisert 1. februar 2018 | Skriv ut siden