Se http://www.vaf.no/hostkurs for informasjon.

Ta også kontakt med avdelingsledere i Lyngdal, Farsund og på Lista for å høre om skolen kjører lokale kurs.