Elever som har fått skoleplass
Nå kan elever søke om støtte fra Lånekassen hvis de har fått en skoleplass og har takket ja til denne plassen.

Elever som ikke har skoleplass kan først søke i august
Det er dessuten lurt å vente med å søke om stipend til elevene er helt sikre på hvilken skole de skal gå på. Da slipper de å søke om stipend på nytt.

Informasjon til elever
denne siden finner dere informasjon som dere gjerne kan videreformidle til elevene.

Endring i reglene for stipend og lån
Her finner dere oversikt over de viktigste endringene i Lånekassens regler for 2018–2019.