Russestyret og rektor ved Eilert Sundt videregående skole inviterer til foreldremøte for alle som har ungdom som vil være russ våren 2020. Målet med møtet er å samle foreldrene til avgangskullet for å gi informasjon som omhandler russetiden og avslutningen av et langt skoleløp.
Møtet vil være mandag 14. oktober klokken 17.00 i aulaen på Eilert Sundt videregående skole i Farsund.

På møtet gis det informasjon fra russestyret, politiet, helsesykepleier og rektor. Temaer som blir tatt opp er:

  • Hvilke russeaktiviteter vil foregå denne våren, v/ russestyret
  • Politiets samarbeid med russen og erfaringer fra tidligere år, v/ politiet
  • Ulike helseaspekter knyttet til russetiden, v/ helsesykepleier
  • Forventninger fra skolen, avslutning av videregående skole og russefeiring, v/ kontaktlærer, avdelingsleder og rektor
  • Å være foreldre til russ – tips om foreldresamarbeid og gode bidrag til ungdommens beste, v/russepresident og rektor

Etter møtet inviterer vi på kaffe og kjeks, og det vil da blant annet være muligheter for å treffe kontaktlærerne på Vg3.
Vi håper så mange som mulig kan avsette litt tid denne dagen som en god forberedelse til russetiden for årets avgangskull.

Mvh.
Frida Abrahamsen, russepresident

Espen Berglund, rektor