Litt over femti lærere elever fra ulike skoler i Europa deltok den første uken i mai på et ukeslangt prosjektbesøk i regi av Lister videregående skole. At prosjektdeltakerne fra Tyskland, Kroatia, Østerrike, Romania og Tyrkia ankom på arbeidernes dag 1. mai var kan hende tilfeldig, men tidspunktet kunne nok ikke vært bedre planlagt av nordmennene. Erasmus+-prosjektet "Yes Europe!" handler nemlig nettopp om det å arbeide og studere i Europa. Prosjektet er rettet mot videregående skoler og har som mål å hjelpe elever å oppdage mulighetene ved å studere og arbeide i andre land.

Prosjektperioden strekker seg over tre år, og Lister videregående skole skal være med hele veien. Både utvalgte lærere og elever fra Lister vgs skal besøke de ulike deltakerlandene hvert halvår.

Eramus Eilert

Johanna Brown, prosjektkoordinatoren i Norge ved studiested Lista og Eilert Sundt, har stor tro på at et slikt prosjekt kan være med og åpne mulighetene, og ikke minst øynene, mot et internasjonalt arbeidsmarked og utdanningsløp. Selv et skolesemester eller et kort lærlingeopphold utenlands kan føre til verdifull erfaring og kompetanse for unge mennesker som senere skal finne seg jobb her i Norge, sier Johanna, og presiserer at med dagens utvikling i arbeidsmarkedet er det ikke lenger bare utdanningen som teller. Erfaring og kompetanse utenfor klasserommet er minst like viktig.

Erasmus Eramet

Under besøket ble deltakerne tatt med på en spennende prosjektprogram. De fikk besøke flere av Lister-kommunene hvor de fikk oppleve lokal mat, kultur, skolesystem og flere ulike bedrifter. Selv om de tilreisende lærerne holdt seg innenfor trygge hotellvegger, var elevene mer eventyrlystne. Alle de internasjonale elevene bodde hele uken hos vertsfamilier fra Farsund- og Lyngdalsområdene, der de aller fleste av disse enten var elever eller lærere ved skolen i Vanse og Farsund.

Eramus Akt1

Erasmus Akt2

Selv om Lister-skolen fikk en gylden mulighet til å vise regionen i sin skjønneste maidrakt, er det ikke bare utlandet som kommer til oss her hjemme. Like før jul var en håndfull lærere og elever fra Lister vgs på besøk i byen Wolfsberg ved de Østerrikske alper, og de fire elevene fra 2. året mekanisk på Lista fikk med seg minner for livet. Etter en uke sammen med lokale elever og deres familier, satt de alle igjen med vennskapsbånd og opplevelser de aldri vil glemme. Det er kanskje nettopp det som er det aller viktigste med å åpne øynene og dørene for å tørre å ta steget ut i den store verden: Man får ikke bare en spennende opplevelse og en beriket arbeidserfaring. Man får et beriket liv.  

Erasmus 8Thavenue

Erasmus Nordberg

Bilder av Karin Dagh

av Margaretha Krug Aase, publisert 30. juni 2016 | Skriv ut siden