Fra og med skoleåret 2018-2019 (søknadsfrist 1. mars) kan du nå søke direkte på Vg2 Kjemiprosess uten å bruke et ekstra år!

Prosessindustrien har den siste tiden hatt ledige læreplasser etter Vg2 Kjemiprosessfag hvert år, og dette kan åpne nye muligheter for deg.

Tilgangen på læreplasser innen kjemiprosess er god og Eilert Sundt videregående skole har samarbeid med aktører i bransjen.

Hvis du ønsker mer informajon om tilbudet kan du ta kontakt med

rådgiver - Jostein Nesje, 908 23 339.

Se også på Vilbli.no

Prosesstekniker