Du har rett til fri skyss til videregående skole hvis det er mer enn 6 km mellom bosted og skole. Du kan bruke offentlige transportmidler som buss, tog eller båt. Etter at elever har fått innvilget skyss får de elektronisk skolereisekort på skolen

Skyssordningen gjelder elever fra Vest-Agder som går på videregående skole. Ordningen gjelder også hvis du går på skole i et annet fylke, fordi du ikke har fått tilbud om skoleplass i Vest-Agder.

Les mer om dette i informasjonsbrosjyrer

Reglement for skyss av elever i grunnskolen i aust -og Vest-Agder2018

Infobrosjyre-skoleskyss-2018-2019

Elektronisk skolereisekort