Eilert Sundt videregående skole har følgende skolestart for elevene:

Sted

Hvem

Dato

Klokkeslett

Oppmøtested

Farsund

Alle

torsdag 17. august

kl. 10.00

i aulaen

Lyngdal

Alle

torsdag 17. august

kl. 10.10

Lyngdal kulturhus

Lista

Vg1

torsdag 17. august

kl. 08.30

i auditoriet

Lista

Vg2

torsdag 17. august

kl. 11.00

i auditoriet

Kontaktinformasjon: 38 60 92 00, e-post: eilertsundt.vgs@vaf.no

VEL MØTT!