Eilert Sundt videregående skole har følgende skolestart for elevene høsten 2018:

Sted

Hvem

Dato

Klokkeslett

Oppmøtested

Farsund

Alle

torsdag 16. august

kl. 09.15

i aulaen

Lyngdal

Alle

torsdag 16. august

kl. 10.10

Lyngdal kulturhus

Lista

Vg1

torsdag 16. august

kl. 08.30

i auditoriet

Lista

Vg2

torsdag 16. august

kl. 11.00

i auditoriet

Elever fra Karriere Lister som tar fag i Lyngdal begynner i uke 35. Tidspunkt for frammøte står i tilsendt brev.

Kontaktinformasjon: 38 60 92 00, e-post: eilertsundt.vgs@vaf.no

Se ellers skolerute under menyvalg "Elever og foresatte" -> "Skolerute 2018-2019".

VEL MØTT!