Eilert Sundt videregående skole har følgende skolestart for elevene høsten 2019:

Sted

Hvem

Dato

Klokkeslett

Oppmøtested

Farsund

Alle

torsdag 15. august

kl. 09.15

i aulaen

Lyngdal

Vg2

torsdag 15. august

kl. 08.05

i aulaen

Lyngdal

Vg1

torsdag 15. august

kl. 10.10

i aulaen

Lista

Vg1

torsdag 15. august

kl. 08.30

i auditoriet

Lista

Vg2

torsdag 15. august

kl. 11.00

i auditoriet

Kontaktinformasjon: 38 60 92 00, e-post: eilertsundt.vgs@vaf.no

Se ellers skolerute under menyvalg "Elever og foresatte" -> "Skolerute 2019-2020".

VEL MØTT!