Vil også minne om at når du som elev takker "Ja" til skoleplass, må du krysse av for om du trenger skyss.