På Eilert Sundt videregående skole setter vi i gang et tilbud om innføringsklasse for videregående skole for elever som er nye i Norge.

Innføringsklassen er for elever som har vansker med å forstå hva andre sier på norsk, og som trenger å jobbe mer med skriftlig norsk og å lese norsk, før de kan begynne på vanlig videregående skole.

Dette tilbudet passer for elever som har vært i Norge i mindre enn 6 år, har gått i mottaksklasse eller tilsvarende på ungdomsskolen, har godkjent grunnskole fra utlandet eller har fått grunnskoleopplæring for voksne i Norge.

Målet med innføringsklassen er at eleven skal tilegne seg god nok kompetanse til å få et tilfredsstillende læringsutbytte av det ordinære tilbudet i videregående opplæring. Dette gjøres ved at:

–     elevene får stryket sine norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

–     elevene får nok kunnskap til å ta informerte valg om egen fremtid

–     elevene integreres med elevene i de ordinære klassene

Innføringsklassen er et fulltids skoletilbud med 35 skoletimer pr uke.

Plan for fag:

-          Fag Antall timer pr uke
Norsk med samfunnsfag 12
PTF – utprøving av forskjellige utdanningsprogram 9
Engelsk 5
Matematikk 4
Naturfag 3
Kroppsøving 2
SUM 35

I innføringsklassen tilbys:
Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter § 3-12 i opplæringsloven.

Ekstra hjelp med språk og begreper i alle fag.
Mulighet til å ta privatisteksamen i fremmedspråk (morsmål).

av Røynestad, Kim Ronny, publisert 9. februar 2016 | Skriv ut siden