6.mai dro 4 ungdommer og 3 lærere fra Lister til Frankrike og Tyskland. De reiser på en tur finansiert av Erasmus, og skal på det siste møtet i det treårige prosjektet "YES Europe!". Der skal ungdommene og lærerne være med på å fremme utdanning, jobb og reise i Europa. Turene de tidligere årene har vært en suksess, og gruppen i Norge er sikker på at denne også blir det. Det er til sammen 27 stykker som skal på møtet nå i mai.

Erasmus er arrangøren av dette prosjektet. Det er et program, i regi av EU, for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Erasmus har et budsjett på omtrent 130 milliarder norske kroner, og er i gang i perioden 2014 til 2020. Målet med Erasmus er å øke kompetansenivået, modernisere utdanning og skape flere arbeidsplasser. Erasmus er verdens største utdanningsprogram grunnet sitt store budsjett. Erasmus gir mer enn fire millioner europeere mulighet til å jobbe, studere og arbeide som frivillig på tvers av landegrensene.

 Erasums 2018-3

Prosjektet "YES Europe!" er støttet økonomisk av Erasmus, og har foregått i 3 år, fra 2015 til 2018. Initiativtaker og prosjektleder for hele prosjektet er Martina Beckmann. Hun er lærer og internasjonal koordinator. Johanna Brown er prosjektkoordinator for Eilert Sundt og Flekkefjord videregående skole. Dette er det siste møtet de skal ha sammen, før de er ferdige med prosjektet. Ungdommer og lærere fra landene Norge, Tyskland, Kroatia, Østerrike og Romania har møttes 6 ganger etter møtet nå i mai. "YES Europe!" er en del av EUs program, Erasmus. Prosjektets navn står for "Young people in Education and Studies working in Europe". Ifølge nettsiden blir flere og flere unge i Europa demotiverte til å fullføre skolen fordi de vet at jobbmulighetene er dårlige, og mange er usikre på hvordan man studere, bor og jobber utenfor landegrensene sine.

Vi har snakket med Sunniva Egeland, andreklasseelev ved Flekkefjord videregående skole, som reiste til Kroatia, høsten 2017. Da hun søkte om å være med skrev hun at hun likte å reise, møte nye folk og om andre positive sider ved seg selv. Hun har også familie i Kroatia, som hun nevnte i søknaden. Vi spør hva Sunniva synes om turen. Hun svarer med "turen var utrolig gøy og innholdsrik". Vi ber henne fortelle hva de gjorde i Kroatia. "Litt av hvert". På dagtid var de på lærerike ekskursjoner. På veien fikk de morsomme oppgaver, som for eksempel å tegne sin drømmeskole. Det ble en del foredrag, men så gjorde de gøye ting som å ha volleyballturnering. "På kveldstid hadde vi mer fritid. Vi samlet oss gjerne på kafe nede i byen". "Hva husker du best fra turen?" Egeland husker turen til byen Rovinj best, fordi det var en vakker by, og de kunne gjøre hva de ville. Hun tok en gåtur på øya med de nye vennene hun hadde fått. Hun sier opplegget var godt gjennomført, og hun lærte mye samtidig som det var veldig sosialt. "Hva tenker du om tanken bak prosjektet?" "Prosjektet er en gyllen mulighet for alle til å skaffe seg kunnskap og venner. Det var som å være på språkreise! Man sitter igjen med mye fra turen." Sunniva tilføyer at ingenting kunne vært bedre og at hun garantert hadde vært med på nytt hvis hun fikk muligheten. Du vil ikke angre!

På turene før har noen av temaene vært å lage en CV på rett og best måte, hvordan forberede seg og gjøre det best på jobbintervju, og hvordan du organisere deg hvis du vil flytte utenlands. Elevene og lærerne har også tatt en egenlaget personlighetstest, som skal ha vært omfattende, for å finne ut av hvilket type menneske man er. I tillegg til temaene, har deltakerne vært på bedriftsbesøk. Når møtet var i Norge, besøkte de Eramet i Kvinesdal. I mai skal vi besøke et bakeri i Freiburg, Tyskland.

Vi skal ikke bare sitte i møter og besøke bedrifter. I programmet for mai er det satt opp tur i Europapark, Europa parlamentet og "workshops". Vi skal også ha mange bli-kjent-leker og de fleste måltidene er sammen med hele gruppen på 27 personer. Den siste kvelden skal vi ha en avslutning og den har Norge ansvar for. Da skal det spises mye god mat, deles ut diplomer og avskjedsgaver og det skal danses. Vi har egen DJ, S3D1K4, som er en av ungdommene fra Lister. Gruppen fra Norge virker veldig spente og gleder seg masse. 

Erasmus 2018-4

Dette prosjektet er et elevfokusert prosjekt, som betyr at dets mål er å inspirere elever til å utvide horisontene sine. Et annet viktig mål for "YES Europe!" er å hjelpe unge til å organisere studieopphold eller praksisplasser i andre europeiske land. Det er også avgjørende for unge å oppleve en kultur på nært hold, og ikke igjennom skjermer. Da kan man lett få feil oppfatning av andre, og man deler seg inn i "oss" og "dem". Det kan føre til redsel for det ukjente og fremmende, og vi vet veldig godt at redsel fort fører til fiendtlighet blant mennesker, og fremmedfiendtlige holdninger. Et prosjekt som dette er med på å la ungdommer få muligheten til å møte andre kulturer og den virkelige verden, fremfor en verden fullt med hatefulle meninger, redsel og filter. Faktum er at vi er veldig like, til tross for kulturforskjeller, og det er noe av det viktigste med dette prosjektet. I tillegg kan man få venner fra andre land og en forståelse for andre, på tvers av landegrensene.

Dette er det siste møtet i prosjektet "YES Europe!", men på et forberedelsesmøtet med gruppa fra Norge uttrykker lederne at de vil jobbe videre med å oppmuntre elever til å reise utenlands. Globalisering er fortsatt viktig. Å kjempe mot fremmedfiendtlighet er fortsatt kjempeviktig. Selv om "YES Europe!"-prosjektet snart er ferdig er det helt avgjørende å fortsette med lignende arbeid, og ikke la seg selv skremme av andre kulturer og mennesker. For vi er alle like, innerst inne. Dessuten skader det aldri å utvide horisontene sine litt! Og det å jobbe eller studere utenlands er en fantastisk mulighet og en god erfaring å ta med seg videre i livet.

Erasmus 2018-1

av Monica Celine Jacobsen Jensen, publisert 20. mai 2018 | Skriv ut siden