Som følge av veistengningen av E39 mellom Lyngdal og Vigeland vil det medføre at enkelte ruter som elever til Mandal vgs og Eilert Sundt vgs kan bli forsinket til skolen i morgen tirsdag 10.oktober. Det vil i kveld legges ut informasjon om aktuelle ruter på morgenen som berøres av den midlertidige omleggingen av ruter. Ber dere følge med på www.akt.no for nærmere informasjon.

Ruter fra Mandal/Vigeland i retning mot Lyngdal og Farsund vil etter planen kjøre på ordinær rutetid, men forsinkelser vil oppstå på strekningen mellom Vigeland og Lyngdal. Tilsvarende gjelder for avganger fra Lista/Farsund/Lyngdal som kjører på ordinær rutetid, men forsinkelse vil oppstå på strekningen mellom Lyngdal og Vigeland.

Med vennlig hilsen

Kjell Sverre Drange
Administrasjonssjef
Agder Kollektivtrafikk AS | Tollbodgata 22 | 4611 Kristiansand

av Klokkhammer, Andreas, publisert 11. oktober 2017 | Skriv ut siden