Veldig ofte har vi bruk for å definere begreper.  Vi bruker ofte andres definisjoner og da skriver vi rett av. Vi kan også bruke direkte sitat til andre ting enn å definere begreper.

Kilden skal selvfølgelig settes opp i litteraturlisten og det skal henvises til hvor vi fant sitatet når sitatet er slutt.

Her kan du lese mer om direkte sitater. Vær oppmerksom på at det er forskjell mellom korte og lange sitater.

http://www.hivolda.no/nyn/hivolda/biblioteket/oppgaveskriving/apa_standarden

NB! Rull nedover sida til du finner overskriften ”Direkte sitat”.

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 25. april 2013 | Skriv ut siden