Kilder som er funnet på internett.Kilder på internett

I dag har de fleste muligheten til å publisere på nettet. Derfor finner vi ofte veldig mye informasjon på web. Noen sider kan være veldig bra, mens andre er bare søppel.  Spesielt gjelder dette nettsider der det skrives om kontroversielle emner.

Husk igjen å bruke flere kilder i oppgaven din.

Hva skal vi se etter når vi vurderer en nettside?

  1. Står den som har skrevet teksten fram med navn og kan vedkommende kontaktes?
  2. Hva slags utdanning/jobb har vedkommende? Er vedkommende en fagperson?  Er vedkommende kjent for å ha skrevet om emnet før?
  3. Er nettsida tilknyttet en organisasjon? Hvilke(t) mål har evt. denne organisasjonen? Finn evt. ut litt om organisasjonen.
  4. Er informasjonen nøytral eller favoriserer nettsida en bestemt holdning?
  5. Er informasjonen oppdatert?
  6. Hvordan er språket på nettsida? Er det mange skrivefeil, diskriminerende ord, bannord og lignende?
  7. Hvor leder lenkene på denne sida? Hvis de leder til useriøse sider, så må vi vurdere om vi skal bruke sida.
  8. Har nettsida oppgitt sine kilder?

 

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 4. juni 2013 | Skriv ut siden