Det er vanlig at faglære ber deg henvise til de kildene du har brukt i oppgaveteksten din. Når du kommer med en påstand  i teksten din, så må du dokumentere hvor du har den i fra. Den vanligste måten er at du skriver forfatteren sitt etter i en parantes etter påstanden/sitatet ditt sammen med årstallet for utgivelse og evt. sidetall. I tillegg til dette skal du selvfølgelig ha en full litteraturliste bakerst i oppgaven din.

I høyere utdanning kan du risikere å stryke eller bli tatt for juks dersom kildene mangler. Det er derfor viktig å trene på dette når du går på videregående. Å kunne henvise til kilder på en korrekt måte, er også et av komeptansemålene i norskfaget for videregående.

Nå finns det flere måter å gjøre dette på, alt avhengig av hvilket fag det er snakk om eller hvilken lærer du har. Biblioteket ved UIA gjorde en undersøkelse blant de ansatte ved universitetet i Agder og ved høgskolen i Telemark om hvilken måte de gjorde dette på. Nærmere 60 % av de ansatte gikk for APA-stilen. (Universitetet i Agder (2012) s. 15). Hele rapporten kan leses her.

Det finnes selvfølgelig flere standarder, men vi vil her holde oss til APA-stilen som de fleste faglærere vil bruke en eller annen variant av.

Kilder 2

Det er mange steder på nettet vi kan hente tips til slikt oppsett. Vi har sett på en del av nettsidene og valgt ut et par steder vi synes er veldig oversiktlige. Høgskolen i Volda har laget to glimrende veiledninger til APA-stilen. Universitetet i Agder har også laget en fin veiledning.

Høgskolen i Volda: APA eksempelsamling

Høgskolen i Volda. Avd Førskolelæreutdnning har laget et eget dokument, der de går gjennom bruken av de vanligste kildene. Denne finner dere her.

Universitetet i Agder: APA Veiledning

Enkelte faglærere og fagområder vil heller bruke fotnoter i stedet for paranteser når de skal henvise i teksten. Kort sagt går det ut på at etter en påstand så skriver du et tall med hevet skrift1. Første påstand får tallet 1, påstand nr. 2 får tallet 2 o.s.v. På bunnen av sida, så skriver du opp tallet på nytt og viser her til kilden med etternavn på forfatteren, årstall og evt. sidetall. Så må du huske på å skrive en fullstendig kildeliste bakerst i oppgava. Slik har de gjort det med fotnoter på UIA.

Husk at kildelista bakerst skal sorterest etter forfatterens etternavn.

av Skiftun, Åse Paulsen, publisert 25. april 2013 | Skriv ut siden