StudieteknikkDet er viktig at vi etablerer gode arbeids- og leksevaner. Selv små endringer i arbeidsmetoder kan gi uttelling i form av bedre resultatet. Det er viktig at du setter av litt tid til skolearbeid hjemme.

En del av studieteknikk-tipsene går ut på at du skal notere i læreboka, men dagens utlånsordning forutsetter at du ikke skriver/streker under i lærebøkene dine. Dette ville medført at bøkene ville vært ubrukelige etter  to - tre årsbruk. 

Vårt tips: Bruk fargerike post-it lapper.

Nettstedet Ung.no er det offentliges informasjonsportal mot ungdommen. De gir tips til å gjøre skolearbeid på en god måte.

http://www.ung.no/skolen/2498_Studieteknikk.html

NTNU sine sider om studieteknikk sikter seg inn mot studenter. Også elever på videregående skole vil finne mange gode tips her.

http://www.ntnu.no/studier/studieveiledning/studieteknikk

Planlegg dagen din. ” (…)Studiene dine er viktige, men hvis du planlegger og bruker tiden effektivt så får du tid til både studiene og det å være sosial.”

(Sitatkilde NTNU  http://www.ntnu.no/studier/studieveiledning/studieteknikk/planlegging)

Prøv å planlegge  for en  periode fram i tid, samt gjennomføre denne planen.  Da vil du få bedre tid til venner, TV og ikke minst jobben din.

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 4. juni 2013 | Skriv ut siden