Det er bedre å ringe en gang for mye, enn en gang for lite!

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt.
Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for barn og unge. Alarmtelefonen er åpen fra kl. 15.00 til 08.00 på hverdager
og døgnåpen i helgene og på helligdager.

Besøk nettsiden til alarmtelefon for barn og unge her.

Du kan laste ned informasjonsmateriell her.

Bry deg - meld ifra nå!

Dersom dere ønsker mer informasjon eller hvis det er noe dere lurer på, kan dere kontakte administrasjonen til alarmtelefonen, enten på telefon 38 07 54 00 eller på e-post post@116111.no.

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 30. april 2013 | Skriv ut siden