Alle elever i videregående skole har krav på gratis læremidler. Det vil altså ikke være nødvendig å skaffe bøker selv. Bøkene lånes ut i begynnelsen av skoleåret, og de må behandles på en forsvarlig måte. De må leveres inn før skoleåret avsluttes, og manglende eller ødelagte bøker må erstattes.

Alle elever på Vg1 får tilbud om å kjøpe PC av skolen. Ordningen fungerer slik:

De som underskriver en kontrakt om kjøp av bærbar PC får denne utdelt i begynnelsen av skoleåret og betaler beløp tilsvarende minste utstyrsstipend fra lånekassen hvert år VG1, VG2 og VG3 og får beholde maskinen etter endt skolegang.

Det er topp moderne bærbare maskiner.

PCene leveres med tre års garanti og skadeforsikring, ryggsekk, mus, minnepenn og hodetelefoner med mikrofon inkludert i prisen.
Windows, Office og en stor programpakke kommer forhåndsinstallert på maskinene. PC-er kjøpt i elev-PC ordningen vil få gratis support fra skolens IKT-seksjon.

Vi gjør oppmerksom på at Eilert Sundt vgs. ikke gir support på privat-PC og kan heller ikke installere programvare på disse.