Hvem har rett?

  • Alle ungdommer med rett til videregående opplæring, som ikke har søkt, ikke fått/tatt imot opplæringsplass, eller har sluttet opplæringen, har rett til å bli fulgt opp av oppfølgingstjeneste

Hva har du rett til?

  • Veiledning og hjelp til å søke opplæring eller arbeid

Hva tilbyr oppfølgingstjenesten?

  • Noen å kontakte, snakke med, spørre eller be om råd
  • Veiledning og hjelp til å søke opplæring
  • Hjelp til å søke via nettet
  • Hjelp til å skaffe praksisplass eller arbeid

Hvordan kommer du i kontakt med oppfølgingstjenesten?

  • I de fleste tilfellene vil oppfølgingstjenesten kontakte deg
  • Det er også fullt mulig selv å kontakte oppfølgingstjenesten
Mona Rom Kjørrefjord
Farsund, Lista og Lyngdal
97088158
mokj@vaf.no