Vest-Agder fylkeskommune skal i henhold til personopplysningsloven gi informasjon om bruken av datasystemer til elever og foresatte. Datatilsynet stiller krav til informasjon om bruken av datasystemer i henhold til personopplysningsloven § 19 og § 20. Elever og foresatte har videre innsynsrett i elevens elevmappe etter personopplysningsloven, forvaltningsloven og forskrift til opplæringsloven. I tillegg har skolens administrative personale og elevens lærere tilgang til elevmappene ved tjenstlig behov. Se lenkene under for å finne dokumentene.

Personopplysninger til elever og foresatte

Innsyn i elevmapper

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 15. mars 2015 | Skriv ut siden