Rådgivning

Hver av skolens 3 studiesteder har sin rådgivningstjeneste med rådgivere. Rådgiverne på Eilert Sundt VGS har et tett intert samarbeid.

Kontaktinformasjon:

Studiested Lyngdal

Per Tore Johnsen
Rådgiver/karriereveileder

pejo2@vaf.no

386 09 430 / 412 84 808

Studiested Eilert Sundt (Farsund)

Ann Britt Brastad
Rådgiver og OT-kontakt (Østregionen)

anbr1@vaf.no

 386 09 230 / 970 32 670

Studiested Lista

Marita Lindtner
Rådgiver/karriereveileder

mali37@vaf.no

 386 09 530 / 419 03 900

Jfr. Opplæringsloven §9-2 har elevene rett til nødvendig rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg og om sosiale spørsmål.

Rådgiver skal bidra med informasjon og veiledning og bevisstgjøring av elevene i valg av utdanning og yrke.  Målet er å forebygge feilvalg og avbrudd i utdanningen.

Ved personlige og psykososiale vansker kan rådgiver gi sosialpedagogisk hjelp og veiledning. Dette kan for eksempel gjelde ved mobbing, ulike konflikter og andre typer vansker som har betydning for skolegangen.

Rådgiverne samarbeider bl.a. med kontaktlærer, PP-tjenesten og skolehelsetjenesten. Alle rådgivere har taushetsplikt.