SKOLEHELSETJENESTEN EILERT SUNDT
Helsesykepleier Solveig K. Hansen er på skolen hver

Mandag kl. 09 – 15
Onsdag kl. 09 – 15
Torsdag kl. 11.30 - 15

Dropp inn, eller ta kontakt for en avtale på sms til mobilnr. 48 89 54 30 eller mail: skra@farsund.kommune.no

Skolelege Stein Karlsen treffes på skolen hver
fredag i partallsuker fra kl. 08 – 09.00