Stipend i Lånekassen

  • Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.  

Du må selv søke om stipend, og du kan søke først etter at du har fått skoleplass. Når du søker om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typer stipend du har rett til.

Slik søker du om stipend

Har du ungdomsrett og har søkt om opptak på vigo.no til en offentlig videregående skole? Da er det enklest å klikke seg direkte fra vigo.no til Lånekassens søknad, samtidig som du takker ja til skoleplassen på Vigo. Du finner også søknaden på Dine sider på lanekassen.no.

Du kan følge med på hvordan det går med søknaden din, på Dine sider.

Nye regler fra 2018–2019 for elever med ungdomrett

Fra undervisningsåret 2018–2019 skal dere ved lærestedene ikke lenger melde inn endring i studiebelastning for elevene som har ungdomsrett. Dere skal fortsatt melde inn endret studiebelastning for elever som ikke har ungdomsrett.

Årsaken er at elever med ungdomsrett får full støtte til videregående opplæring i Norge, selv om de tar utdanning på deltid. Dette gjelder også for søkere som har mindre enn 50 prosent studiebelastning, altså elever som tidligere ikke hadde rett til støtte.

Det er fortsatt et krav om fulltidsutdanning for søkere som skal ta videregående opplæring i utlandet, med rett til støtte etter fjerde del i forskriften om tildeling av utdanningsstøtte.

Pass på hvis du har høyt fravær, endrer fag eller avbryter utdanningen

Skal du på utveksling?

Da må du sende inn bekreftelse fra skolen din i Norge og fra utvekslingsorganisasjonen. Du finner mer informasjon om utveksling i utlandet på Lånekassen sine nettsider.

Du finner mer informasjon om stipend og lån på lanekassen.no og på Lånekassen sin side på Facebook for deg på videregående skole.