Eilert Sundt videregående skole tilbyr en god tilrettelagt opplæring for elever som har behov for det.

I dokumentet til høyre kan du lese mer om hvordan skole legger til rette og fokuserer på å få alle gjennom fellesskolen på en ivaretagende og inkluderende måte.

Lista Dsc8460

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 15. mai 2014 | Skriv ut siden