Skolen har en felles ledergruppe som består av rektor, ass. rektor og avdelingsledere.

Avdelingslederne har ansvaret for oppfølging av elever og ansatte, og ledergruppens hovedfokus er å arbeide for at flest mulige elever skal fullføre og bestå opplæringen.

Eilert Sundt videregående skole

Siluett

Espen Berglund
rektor
E-post: esbe9@vaf.no
Tlf: 38609299/93261084

Eilert Sundt videregående skole, Lista
Olafdanielsen Olaf Danielsen
Avdelingsleder
Elektro, service og samferdsel
samt fellesfagene
E-post: olda@vaf.no
Tlf: 38609502/94521890
Spilde Jannenystøl Janne Nystøl
Avdelingsleder
Teknikk- og industriell produksjon
Design og håndverk
E-post: jasp1@vaf.no
Tlf: 38609503/98066678

Eilert Sundt videregående skole, Eilert Sundt
 

Roarhole

Roar Hole
Avdelingsleder
VG1, innføringsklassen
Samfunnsfag
E-post: roho5@vaf.no
Tlf: 38609202/99013697

 Jarmila

Jarmila Oftedahl
Avdelingsleder
VG2, realfag, kroppsøving
Eksamensansvarlig, inntaksansvarlig
E-post: jaof1@vaf.no
Tlf: 38609204/91714040

Børge Tjørn

Børge Tjørn
Avdelingsleder
VG3, språkfag
TO-team
Samfunnfag og økonomi
E-post: botj@vaf.no
Tlf: 38609203/90672526

Eilert Sundt videregående skole, Lyngdal 

Storaker Wenchet

Wenche T. Storaker
Avdelingsleder/assisterende rektor
Bilfagavdeling
E-post: west2@vaf.no
Tlf: 38609402/91103986

Ingunnkleggetveit

Ingunn Kleggetveit
Avdelingsleder byggavdeling
E-post: inkl1@vaf.no
Tlf: 38609403

Atleeikeland

Atle Eikeland
Avdelingsleder Helse- og oppvekstavdelingen
E-post: atei1@vaf.no
Tlf: