- Utdanning for mangfold, tilhørighet og framtid

Godt grunnlag for en god skole
Eilert Sundt videregående skole er i støpesjeen. Samtidig har skolen stolte tradisjoner å bygge videre på. Yrkesfaglige linjer og studiespesialisering skal leve tett sammen, tilføre hverandre kompetanse og gå sammen om å oppfylle målene vi har satt oss for en god skole.

Visjon1

Samfunnsoppdrag

Eilert Sundt videregående skole skal oppfylle samfunnets krav til utdanning av høy kvalitet - med toleranse, likeverd, inkludering, framtidsperspektiv og høy faglig kompetanse som sentrale verktøy.

Skolens mål

Eilert Sundt videregående skole skal være en faglig sterk, sosialt inkluderende og framsynt regional utdanningsaktør.

Farsund Dsc9030

Kjerneverdier

  • Høy kvalitet i alle ledd
  • Gjensidig respekt, likeverd, fleksibilitet og trivsel
  • Sosialt og faglig mangfold
  • Aktiv samfunnsdeltakelse
  • Framtidsrettet engasjement og faginnhold

Stemmen vår

Skolen møter alle med vennlighet, åpenhet og tydelighet.

Visjon2