For fremmedspråklige som ikke vil ha godt nok utbytte av undervisning i videregående skole på norsk har Eilert Sundt videregående skole et tilbud om innføringsklasse.

Se PowerPoint for mer informasjon.

Søknadsskjema.