Vi tilbyr utdanningsprogrammet i Lyngdal.

I Lyngdal har vi 8 elevplasser som gir utdanning i klima- energi- og miljøteknikk. Denne linja gir grunnlag for læreplass i fagene rørlegger, blikkenslager og taktekker.

Etter endt skolegang i Vg2 kan du velge å søke om læreplass i en bedrift for å fullføre fagbrevet. Du kan også velge å ta påbygg og fullføre generell studiekompetanse som åpner for høyere utdanning.

Klima-, energi- og miljøteknikk byr på en spennende skolehverdag med et variert innhold, et allsidig og læringsrikt arbeidsmiljø og en gøy skolehverdag. Målet vårt er at du skal få god kunnskap og fullføre læretiden.

Fagoversikt for Vg2 elever:

Fellesfag:

  • Engelsk - 56 timer i året
  • Kroppsøving - 56 timer i året
  • Norsk - 56 timer i året
  • Samfunnsfag - 84 timer i året

Programfag:

  • Produksjon - 337 timer i året
  • Tegning og bransjelære - 140 timer i året

Les mer om programfagene her.

Du er ute i bedrift og gjør programfag-teori i praksis.

I første termin har du flere uker med praksis både som rørlegger, blikkenslager og taktekker. Siste termin velger man et av disse områdene som prosjekt til fordypning hvor du hele halvåret er utplassert i en ønsket bedrift.

Skolen er i et spennende samarbeidsprosjekt der elever skal være med å bygge energivennlige passiv hus.

Det er hos oss du får kompetansen du trenger - velg Eilert Sundt vgs!

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 27. mai 2013 | Skriv ut siden