Vg3 Interiør er for første gang (skoleåret 2019/2020) søkbart ved Eilert Sundt videregående skole.

Vg3 Interiør:

Etter bestått Vg3 interiør vil elevene få yrkestittelen interiørkonsulent.

På Vg3 Interiør vil eleven videreutvikle sin faglige kompetanse fra Vg2 interiør og utstillingsdesign. Vi jobber med planlegging og utforming av innredning til rom for hjemmemiljø, kafeer, kontorlokaler og liknende.

Interiørkonsulenten vil arbeide med å kombinere materialer, møbler og farger tilpasset ulike kunder og miljøer.  Kommunikasjon, presentasjon og dokumentasjon av egne arbeider overfor oppdragsgivere er også sentrale tema.  

av Klokkhammer, Andreas, publisert 10. januar 2019 | Skriv ut siden