Vil du finne ut hva som skjuler seg i en PC eller bak et sikringskap?
Er du interessert i ny teknologi?

Da kan elektro være din vei å gå!

Vi på Eilert Sundt videregående skole kan tilby elektro på Lista.

Elektrofaget er et utdanningsprogram som fører til en rekke forskjellige yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Du må arbeide logisk og kreativt for å løse konkrete oppgaver og for å utvikle og skape nye produkter.

På Vg1 får du grunnleggende kompetanse innen en rekke fagfelt som skal ruste deg til Vg2 og en senere læretid. Eilert Sundt videregående skole gir deg kompetansen til å bli en smart fagperson!

Timeplanen for førsteklassingene består av programfag og fellesfag.

Norsk, engelsk, matematikk, kroppsøving og naturfag er obligatoriske fellesfag. Programfagene er

  • automatiseringssystemer
  • data- og elektronikksystemer
  • elenergisystemer

Flekkefjord Dsc9303

Som elev får du prøve deg i praksis gjennom faget prosjekt til fordypning - det er en læresituasjon du får mye igjen for! Du er da utplassert i bedrifter som gir deg innsyn i hvordan elektrofaget gjøres i virkeligheten.

Eilert Sundt videregående skole har gode kontakter ut i næringslivet der flere gode, dyktige fagfolk trengs. Hvis du velger elektrofaget hos oss, gir vi deg det du trenger til et arbeidsmarked med gode jobber!

 

 

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 7. mai 2013 | Skriv ut siden