Liker du å være med mennesker? Ønsker du et spennende yrke?

Helse- og oppvekstfaget er valget! Faget tar for seg hele mennesket, der dine holdninger og kunnskaper står sentralt.

Helse- og oppvekstfaget forbereder deg til å jobbe med mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner.

Utdanningsprogrammet kan Eilert Sundt videregående skole tilby i Lyngdal.

Arbeidsmarkedet trenger fagarbeidere som ønsker å ta på seg viktige samfunnsoppgaver som helsefagarbeidere, ambulansearbeidere eller barne- og ungdomsarbeider. Også lokalt her i Lister trengs det dyktige fagarbeidere, så utdanningsløpet sikrer deg jobb!

Lyngdal 8829

På Vg1 lærer du de grunnleggende kunnskapene i helse- og oppvekstfaget.

Det første året har du som elev både fellesfag og programfag. Fellesfagene er norsk, engelsk, kroppsøving, matematikk og naturfag. Programfagene er;

  • helsefremmende arbeid
  • kommunikasjon og samhandling
  • yrkesutøvelse

Skolen legger også tilrette for at elevene får prosjekt til fordypning. Faget gir en mulighet til fordypning i et emne, også praksis ute i bedrifter er en vanlig læreform for utdanningsprogrammet.

Les mer om de ulike valgmulighetene for Vg2 i fanen til venstre.

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 7. mai 2013 | Skriv ut siden