Service og samferdsel.

Vi på Eilert Sundt videregående skole kan tilby vg2 IKT servicefag på på Lista.

IKT-SERVICEFAGET

Etter Vg2 er dette fagområder du kan søke lære i:

- IKT-servicefaget

Denne utdannelsen kan gi deg arbeid knyttet opp mot drift og vedlikehold av IKT-systemer som finnes i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Velger du Eilert Sundt videregående skole får du kompetansen du trenger!

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 26. april 2013 | Skriv ut siden