• Vi kan tilby salg, service og sikkerhet på Vg2 i Flekkefjord.

Dette utdanningsløpet gjør deg i stand til å søke læreplass innen følgende fagområder;

  • kontor- og administrasjonsfaget
  • salgsfaget
  • sikkerhetsfaget

På Vg2 er timeplanen lagt opp på samme måte med ungdomsbredift og prosjekt til fordypning.

Fagoversikt for Vg2 elever:

Fellesfag:

  • Engelsk - 56 timer i året
  • Kroppsøving - 56 timer i året
  • Norsk - 56 timer i året
  • Samfunnsfag - 84 timer i året

Programfag:

  • Markedsføring og salg - 169 timer i året
  • Sikkerhet - 140 timer i året
  • Økonomi og administrasjon - 168 timer i året

Flekkefjord Dsc9368

Ved å fullføre fagbrevet innenfor denne utdannelsen har du et bredt spekter av arbeidsplasser å velge mellom.

Du kan bli butikkmedarbeider, butikksjef, eiendomsmegler, bankmedarbeider, sikkerhetsvakt som vekter, reiselivsarbeider, kontormedarbeider, jobbe innen databransjen og arbeide med markedsføring og salg.

Du kan også ta påbygg i tredjeklasse for å gå videre på høyere utdanning!

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 10. desember 2013 | Skriv ut siden