Deltakelse i European Youth Parliament Norge høsten 2021

I september i år deltok tre elever fra Eilert Sundt vgs. på en sesjon i European Youth Parliament i Norge. Det var elevene Hedda Marie Nesheim, Malin Lundeberg Holelien og Helene Penne Pedersen som deltok fra skolen. I teksten nedenfor som Helene har skrevet, kan du lese mer om hva elevene opplevde disse dagene.
Fra venstre Helene Penne Pedersen, Malin Lundeberg Holelien og Hedda Marie Nesheim. 

7.-10. september reiste vi (Hedda, Malin og Helene) til Bergen for å delta på European Youth Parliament. EYP er et prosjekt hvor ungdom fra ulike deler av Europa, diskuterer, debatterer og arbeider med forskjellige problemstillinger. EYP er et nettverk som ønsker å oppfordre til selvstendig tenkning, og utvikling av sosiale og faglige ferdigheter. Nettverket arrangerer flere hundre arrangementer hvert år, og består av 36 forskjellige organisasjoner.  

I Bergen deltok vi på et nasjonalt arrangement, med totalt ca. 150-160 personer, bestående av jury, frivillige, mediateam, ledere, organisatorer og deltakere. Pga. corona var det ikke like mange internasjonale deltakere som det ellers ville vært, men vi ble godt kjent folk fra både Argentina og Østerrike. Til tross for stort smittetrykk, ble arrangementet gjennomført på en trygg måte. Dette som følger av at organisatorene var tydelige og strukturerte i forhold til smittevern.

I løpet av sesjonen ble vi godt kjent med jevnaldrende ungdom fra ulike deler av landet, og ellers Europa. Hele sesjonen foregikk på engelsk, noe som både var utfordrende og virkelig fikk oss ut av komfortsonen. Gjennom komitéarbeid, teambuilding og gruppeoppgaver, lærte vi å utvikle oss selv, både sosialt og faglig. Vi stiftet vennskap med mange nye mennesker, og opplevde hvor store forskjellene mellom by og land kunne være, til tross for at vi alle var nesten like gamle. 

I slutten av sesjonen presenterte alle komiteene sine resolusjoner i en parlamentarisk generalforsamling. Alle i komiteen hadde ulike oppgaver i løpet av generalforsamlingen; alt fra å holde innledende taler, forsvarstaler, stille spørsmål og svare på andres kritikk til resolusjonen vår.

Dette var en minnerik og veldig interessant reise, hvor vi lærte mye om oss selv, andre kulturer, mennesker og perspektiver. Vi lærte flere arbeidsstrategier som vi garantert vil få bruk for senere i livet. Deltakelsen i EYP var en opplevelse for livet, og som vi ikke ville være foruten.

Skrevet av Helene Penne Pedersen.

 

Til toppen