Eilert Sundt vgs søker lærlig i IKT-faget

Eilert Sundt vgs søker etter lærling neste skoleår.

Eilert Sundt videregående skole tilbyr utdanning innen flere utdanningsprogram, både yrkesfaglige og studieforberedende.

Vi er en skole med rundt 600 elever og i overkant av 100 ansatte, og tilbyr videregående utdanning ved studiested Lyngdal og Vanse.
NB. Elever og ansatte på studiested Farsund vil på grunn av utbygging i Farsund fordeles på studiested Lista og Lyngdal i kommende skoleår.

Eilert Sundt vgs er en godkjent lærebedrift og har fra 03.08.2020 behov for lærling i IKT-servicefag.

Alle lærlinger tilsettes i Eilert Sundt videregående skole, og opplæringen vil foregå ved alle studiestedene.
Som IT-lærling vil du jobbe med mange varierte oppgaver med hovedvekt på support til ansatte og elever ved skolen.

Vi søker deg som er motivert for å lære mest mulig om IT i løpet av de to læreårene. Du må være pliktoppfyllende, sulten på ny kunnskap og løsningsorientert.
Det er også et krav om at du har bestått IKT-servicefag Vg2 innen oppstart i juli/august 2020. Du kan også søke dersom du har bestått IKT-servicefag tidligere år.

Eilert Sundt vgs har lang erfaring med IKT-lærlinger og derfor kan vi tilby en meget bra læreplass med god oppfølging.

Ta kontakt med Andreas Klokkhammer (92 26 81 66) eller Olaf Danielsen (94 52 18 90) ved spørsmål.

Søknaden sendes til kontakt@eilertsundt.vgs.no

Søknadsfrist fredag 06.03.2020.

Til toppen