Eilert Sundt vgs. utvider sitt tilbud

Tilbudsstrukturen for videregående skoler i Agder er nå vedtatt. Eilert Sundt vgs. får utvidet sitt tilbud og skal neste skoleår tilby utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon og påbygg for de som har fagbrev.
 

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse vedtok i sitt møte den 16. november tilbudsstrukturen for videregående skoler i Agder. Tilbudsstrukturen viser hvilke utdanningsprogram den enkelte skole tilbyr.

Smalt tilbud Eilert Sundt vgs.
I sakspapirene var det påpekt at Eilert Sundt vgs. har hatt et for smalt utdanningstilbud sammenliknet med tilsvarende regioner, og det ble påpekt at det var mange søkere til skolen sett i forhold til antall plasser. Det medførte at elever med lavt karaktersnitt fra ungdomsskolen, hadde svært få valgmuligheter.

Det ble derfor vedtatt at Eilert Sundt vgs. skulle få utvide sitt tilbud. Totalt innebærer vedtaket at skolen får 80 ekstra elevplasser. Det betyr at det neste skoleår vil være 587 elevplasser på skolen.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Neste skoleår vil skolen utvide sitt tilbud med utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon. På dette utdanningsprogrammet lærer man blant annet om brukerstøtte, IT-sikkerhet, programmering, idéutvikling, kreativ problemløsning, film og grafisk design.

Tilbudet vil ligge i Farsund, og Eilert Sundt vgs. vil være den eneste skolen i Agder vest for Kristiansand som vil tilby dette utdanningsprogrammet.

Dette blir det syvende utdanningsprogrammet som tilbys ved skolen. Les mer om utdanningsprogrammet her: Informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Utvidelse på påbygg
Skolen hadde forrige skoleår også god søkning til påbygg, men har før ikke hatt tilbud til elever som ønsker å ta påbygg etter å ha tatt fagbrevet. Neste skoleår får vi to klasser på påbygg, og det åpnes også opp for at elever med fagbrev kan søke påbygg ved Eilert Sundt vgs.

Andre endringer
På Vg1 studiespesialisering vil skolen få én ekstra klasse, slik at det totalt blir tre klasser der. Vg2 klima, energi og miljøteknikk i Lyngdal vil også gjøres søkbart igjen neste skoleår. I tillegg legges det til rette med kryssløp for at søkere fra Vg1 studiespesialisering kan søke seg over til Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag.

Til toppen