Foreldremøte, russ 2022

Russestyret og rektor ved Eilert Sundt videregående skole inviterer til foreldremøte for alle som har ungdom som vil være russ våren 2022. 

Målet med møtet er å samle foreldrene til avgangskullet for å gi informasjon som omhandler russetiden og avslutningen av et langt skoleløp.

Møtet vil være torsdag 17. mars klokken 17.00 i aulaen på Eilert Sundt videregående skole i Farsund.

På møtet gis det informasjon fra russestyret, politiet, helsesykepleier og rektor. Temaer som blir tatt opp er:

  • Hvilke russeaktiviteter vil foregå denne våren, v/ russestyret
  • Politiets samarbeid med russen og erfaringer fra tidligere år, v/ politiet
  • Ulike helseaspekter knyttet til russetiden, v/ helsesykepleier
  • Forventninger fra skolen, avslutning av videregående skole og russefeiring, v/ rektor
  • Å være foreldre til russ – tips om foreldresamarbeid og gode bidrag til ungdommens beste, v/russepresident og rektor

Vi håper så mange som mulig kan avsette litt tid denne dagen som en god forberedelse til russetiden for årets avgangskull.

Til toppen