Gult nivå etter påske

Vi ønsker elever og ansatte velkommen tilbake på skolen etter påske. De to siste ukene før påske var vi på rødt tiltaksnivå, men etter påsken er vi tilbake igjen på gult nivå.
 

Selv om vi nå er tilbake på gult nivå, er det likevel viktig at vi er ekstra påpasselig med smittevern nå rett etter påske.

Gult nivå betyr at alle elevene nå kan ha fysisk undervisning på skolen og at hele klasser kan ha undervisning sammen.

Det overordnede målet ved gult nivå er fortsatt at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og at man også holder en oversikt over hvem disse kontaktene er. Vi skal fortsatt holde minst én meters avstand i friminutt og pauser.

Til toppen