Informasjon om foreldremøter

Velkommen til foreldremøter! Vi håper mange har anledning til å delta på årets foreldremøter på Eilert Sundt vgs. Her er en oversikt over tidspunkt for møtene.
 

Vi starter alle foreldremøtene med generell informasjon før den enkelte klassen blir med kontaktlærerne til klasserommet/verkstedet for klassevis informasjon.

Vi ønsker et tett samarbeid med foresatte, og det er viktig at skolen så tidlig som mulig etablerer en god kontakt med foresatte. Vi håper derfor å se mange foresatte på disse møtene.

Studiested Lyngdal
Foreldremøtene i Lyngdal blir gjennomført onsdag 1. september.

  • Vg1 yrkesfag og kombinasjonsklassen: kl. 18.00
  • Vg2 yrkesfag: 19.00

Studiested Farsund
Foreldremøter for elevene som nå går i Vanse, blir på et noe senere tidspunkt enn vanlig. Grunnen til det er at vi ønsker å gjennomføre foreldremøtene i Farsund slik at foresatte får sett de nye byggene der. Foreldremøtene i Farsund blir derfor onsdag 15. september etter denne tidsplanen:

  • Vg2 yrkesfag og vg2 studiespesialisering: kl. 17.00
  • Vg1 yrkesfag: 18.00
  • Vg1 studiespesialisering og tilrettelagt avdeling: kl. 19.00

Vi møtes til felles informasjon i aulaen. Inngang er fra skoleplassen.

Til toppen