Informasjon om overgang til rødt tiltaksnivå på Eilert Sundt videregående skole

 Eilert Sundt videregående skole planlegger for overgang til rødt tiltaksnivå fra og med torsdag 16/12. I den forbindelse stenger vi skolen for de fleste aktiviteter i morgen onsdag 15/12 for å gjøre nødvendige tilpasninger. Lærere som gjennomfører vurderingsaktiviteter eller lignende i morgen, vil kommunisere dette spesielt til elever det gjelder for.

Skolen skal tilrettelegge for sårbare elever, og gjøre unntak for restriksjonene når dette er nødvendig. Vi ber derfor elever og foresatte om å ta en dialog med sin kontaktlærer hvis det er hensyn vi må være særlig oppmerksomme på.

Plan for undervisningen fra og med torsdag 16/12 vil bli lagt ut på its til elevene innen kl. 14:00 i morgen. Det vil kunne være avvik mellom timeplanen på VIS og det opplegget som nå blir gjennomført så lenge vi er på rødt nivå. 

Til toppen