Informasjon til elever og foresatte før den gradvise åpningen mandag 27. april

Vi gleder oss nå til å ta imot elever igjen på skolen. Vi starter opp mandag 27. april med elever som går på Vg2 yrkesfag. Elevene kommer ikke til å være på skolen hver dag, men de kommer til å ha en kombinasjon av undervisning på skolen og digital hjemmeundervisning. Elevene som ikke går på Vg2 yrkesfag, fortsetter med den digitale hjemmeundervisningen. Klikk for stort bilde 

Vi får nå mange spørsmål om hvordan undervisningen skal foregå fremover. Vi har nedenfor forsøkt å svare på noen av disse spørsmålene.

Hvilke regler for smittevern skal jeg følge på skolen?
De viktigste reglene er vask hendene, hold avstand og hold deg hjemme hvis du er syk.

Skolen har utarbeidet detaljerte planer for smittevernsarbeidet ved skolen. Når du kommer på skolen, vil du derfor blant annet få informasjon og opplæring i håndvaskrutiner og hostehygiene, hvilken gruppe du skal tilhøre, hvilke rom du skal bruke, hvilke soner du må holde deg innenfor på skolen og hvordan du skal kunne holde avstand.

Agder fylkeskommune har laget en video som forklarer hvilke regler som er viktig å følge på skolen og hvorfor det er trygt å komme tilbake på skolen. Du finner denne videoen her: Informasjonsvideo fra Agder fylkeskommune.

Klikk for stort bilde 

Når skal jeg ha digital hjemmeundervisning og når skal jeg være på skolen?
Alle elevene som ikke går på Vg2 yrkesfag, skal fortsette med den digitale undervisningen. Elevene som går på Vg2 yrkesfag, skal møte på skolen etter en fastsatt plan. Du finner denne planen på It`s Learning. Ta kontakt med din lærer hvis du er usikker på noe angående dette.

Blir det ført fravær?
Det blir ikke ført fravær på de elevene som har digital hjemmeundervisning. For elevene på Vg2 yrkesfag som skal møte noen dager på skolen, gjelder følgende:

  • Det blir ikke ført fravær de dagene du har digital hjemmeundervisning.
  • De dagene du skal møte på skolen, gjelder de vanlige fraværsreglene, men du kan fortsatt bruke egenmelding når du er syk. Du finner skjemaet du skal bruke til egenmelding på It`s Learning. Hvis du er under 18 år, må du ha underskrift fra foreldre på dette egenmeldingsskjemaet.

Hvordan kommer jeg meg til skolen?
Det beste er hvis du kan gå, sykle eller kjøre moped til skolen. Skolebussene går som vanlig, men vi oppfordrer alle elevene til å finne alternative måter å komme seg til skolen på. Vi minner om at avstandskravene i buss er én meter, og det skal kun være én reisende per dobbeltsete. Få mer informasjon om skoleskyssen her: Informasjon fra AKT om skoleskyss.

Hvis du kjører bil til skolen, bør du kjøre alene (unntak for personer i samme husstand).

Hvordan blir standpunktvurderingen i år?
Standpunktkarakteren skal settes 12. juni og blir offentligjort for alle elevene denne dagen. Vi jobber nå mot å sikre vurderingsgrunnlag for alle elevene slik at vi kan sette standpunkt. Det er derfor viktig at du deltar i hjemmeundervisningen slik du normalt gjør på skolen.

Når standpunktkarakteren skal fastsettes, skal læreren foreta en samlet vurdering av din kompetanse på tvers av hovedområdene i faget. Vi vil gjerne utfordre deg som elev på dette; bruk den siste delen av skoleåret til å vise din kompetanse i faget. Og husk at det ikke bare er gjennom skriftlige prøver og tekster at du kan vise denne kompetansen. Vær gjerne kreativ og bruk andre måter, f.eks. ved hjelp av digitale verktøy, til å vise din samlede kompetanse i faget.

Blir det eksamen i år?
Nei, den 22. april meldte Utdanningsdirektoratet at alle eleveksamener våren 2020 ble avlyst. Privatisteksamener skal imidlertid gjennomføres.

Hvor lenge frem mot sommerferien vil det være undervisning?
Elevene vil ha undervisning helt fram til standpunkt settes den 12. juni. Siste skoledag er 19. juni. Den siste uken vil bli brukt til å rydde, levere bøker, gjennomføre sosiale aktiviteter og eventuelt forberede seg til neste skoleår.

Hvem kan jeg ta kontakt med hvis jeg har spørsmål?
Ta kontakt med din lærer hvis det er noe du lurer på. Hvis det er andre ved skolen du vil ha kontakt med, kan du ringe skolen på tlf.: 38 60 92 00. De vil da sette deg videre til rette vedkommende.

Til toppen