Invitasjon til åpen skole

Eilert Sundt vgs. inviterer tirsdag 16. november kl. 17.00 til åpen skole i forbindelse med den offisielle åpningen av det nye byggene ved Eilert Sundt videregående skole i Farsund.
 

Invitasjonen går ut til foreldre/foresatte til elever, samarbeidspartnere, naboer til skolen i Farsund, politikere, opplæringskontorer, næringsliv i de bransjene hvor skolen har utdanningsprogram og andre som har interesse av å se skolen.

Program
16.50: Oppmøte i aulaen

17.00-17.30: Velkommen ved rektor Espen Berglund. Presentasjon av de nye byggene i Farsund. Hva har vi ønsket å få til med utformingen av byggene og hvilken kompetanse trenger elevene i fremtidens arbeidsliv?

17.30 og utover: Se de nye lokalene. Elevene i Vg1 vil være i verkstedene, og det vil være muligheter for å se elevene i en opplæringssituasjoner. Du kan enten være med i en gruppe som får en guidet omvisning, eller du kan velge å gå rundt på egen hånd.

Det blir enkel bevertning.

Bransevise møter
Det er sendt ut en egen invitasjon til næringsliv og opplæringskontor som har tilknytning til utdanningsprogrammene elektro- og datateknologi, frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og teknologi og industrifag. Vi ønsker da å spesielt vise frem de nye verkstedene og praksisarealene, og vi håper å få innspill og tilbakemeldinger som kan gjøre tilbudet til våre elever enda bedre.

Smittesituasjon
Arrangementet kan som følge av smittesituasjonen i Farsund kommune og Lyngdal kommune, bli avlyst. Skolen vil da legge ut egen melding om dette.

Til toppen