Invitasjon til «garasjesalg» i Vanse

Mandag 6. desember inviterer vi til «garasjesalg» i forbindelse med at vi flytter fra studiestedet vårt i Vanse.
 

Vi har nå flyttet alt av utstyr og undervisningsmateriale vi trenger videre, over til Farsund. Før vi begynner å kaste det som er igjen, ønsker vi å undersøke om det er frivillige organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å kjøpe noe av det som står igjen i Vanse. Vi inviterer derfor til «garasjesalg» mandag 6. desember.

Frivillige organisasjoner får førsteretten og kan komme mellom kl. 17.00 og 18.30. Tiden mellom kl. 17.00 og 17.45 kan da brukes til å se på hvilke ting som finnes der. Vi begynner selve salget først kl. 17.45. Dette for å avklare om det er flere som ønsker samme gjenstanden. Hvis det er flere som ønsker samme gjenstanden, vil det være høystbydende som får den.

Privatpersoner kan komme mellom kl. 18.30 og 20.00. Vi begynner først å selge noe til privatpersoner kl. 19.15.

De tingene som blir kjøpt, må i utgangspunktet hentes samme kvelden. Det vil være ansatte til stede som vil prissette de tingene som står igjen.

Ved spørsmål ta kontakt med Børge Tjørn på e-post Borge.Tjorn@eilertsundt.vgs.no. Salget blir gjennomført på studiested Lista med besøksadresse Tingvollen 4, Vanse.

Til toppen