Lærling i IT-driftsfaget

Eilert Sundt videregående skole søker etter lærling i IT-driftsfaget neste skoleår.

Skolen tilbyr utdanning innen flere utdanningsprogram, både yrkesfaglige og studieforberedende. Vi er en skole med rundt 600 elever og i overkant av 100 ansatte, og tilbyr videregående utdanning ved studiested Lyngdal og Farsund.
Eilert Sundt vgs er en godkjent lærebedrift og har fra 01.08.2022 behov for lærling i IT-driftsfaget .

Alle lærlinger tilsettes i Eilert Sundt videregående skole, og opplæringen vil foregå ved begge studiestedene.
Som IT-lærling vil du jobbe med mange varierte oppgaver med hovedvekt på support til ansatte og elever ved skolen.

Vi søker deg som er motivert for å lære mest mulig om IT i løpet av de to læreårene. Du må være pliktoppfyllende, sulten på ny kunnskap og løsningsorientert.
Det er også et krav om at du har bestått Informasjonsteknologi Vg2 innen oppstart i august 2022. Du kan også søke dersom du har bestått IKT-servicefag tidligere år.

Eilert Sundt vgs har lang erfaring med IT-lærlinger og derfor kan vi tilby en meget bra læreplass med god oppfølging.

Ta kontakt med Andreas.Klokkhammer@eilertsundt.vgs.no eller Even.Brekne@eilertsundt.vgs.no ved spørsmål.

Søknaden sendes pr. epost til kontakt@eilertsundt.vgs.no

Søknadsfrist fredag 29.04.2022.

Til toppen