Ledige stillinger ved Eilert Sundt vgs.

Vi har lyst ut stillingene nedenfor for neste skoleår.

Undervisningsstilling i mekaniske fag (teknologi- og industrifag) (søknadsfrist søndag 16. april)
Undervisningsstilling i informasjonsteknologi og medieproduksjon (søknadsfrist søndag 16. april)
Lærere i fellesfag (søknadsfrist søndag 16. april)
Fagarbeider innen frisør, aktivitør eller interiør (søknadsfrist søndag 16. april)
Undervisningsstillinger på bygg- og anleggsfag i Lyngdal (søknadsfrist søndag 16. april)
Undervisningsstilling helse- og oppvektsfag (søknadsfrist søndag 16. april)
Lærer med spesialpedagogisk kompetanse (søknadsfrist søndag 16. april)
Miljøveileder (søknadsfrist søndag 16. april)
Undervisningsstilling på Vg2 kjøretøy (søknadsfrist søndag 30. april)