Smittevern og Eilert Sundt vgs

På grunn av den pågående smittespredningen av covid-19 i kommunene Farsund og Lyngdal, får vi på Eilert Sundt vgs. mange spørsmål. Vi vil derfor dele svar på ofte stilte spørsmål og si noe om hvordan skolen nå jobber, hvilke regler vi forholder oss til og hvem som bestemmer hva under pandemien.

 • Hva kan jeg gjøre for å hindre smittespredning?
 • Jeg har hørt rykter om at en i min klasse – eller en i husstanden til en i klassen – har testet positivt på Covid-19. Hva gjør jeg da?
 • Det er innført en nivåinndeling (med trafikklysmodell) av smitteverntiltak på skolene. Hvem bestemmer hvilket nivå skolen skal være på?
 • Hva vil skje om skolen går over på rødt tiltaksnivå?
 • Jeg har en i min husholdning som er i risikogruppen? Hva gjør jeg?

Svar på disse spørsmålene finner du her: https://agderfk.no/om-oss/korona-informasjon-og-retningslinjer/ofte-stilte-sporsmal/

Hvem bestemmer hva som skal gjøres?
Det er de lokale smittevernmyndighetene hos kommunen som til enhver tid bestemmer hvilke tiltak som skal iverksettes. Skolen har en god og tett dialog med både Farsund og Lyngdal kommune. I tillegg jobber vi etter beredskapsplaner som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Agder fylkeskommune for de videregående skolene, for å hindre smitte. Disse planene oppdatert med de føringer som til enhver tid kommer fra Folkehelseinstituttet og sentrale helsemyndigheter.

Hva har Eilert Sundt vgs. gjort av tiltak nå for å redusere risikoen for smittespredning?
Torsdag 5. november var skolen fortsatt på gult tiltaksnivå i henhold til rådene til smittevernmyndighetene. Når smitteutbruddet i Farsund kommune ble kjent, iverksatte skolen blant annet følgende tiltak:

 • Vi forsterket renholdet på skolen.
 • Vi stengte kantinene ved skolen, og det ble heller ikke servert skolefrokost.
 • Vi begynte arbeidet med å forberede en overgang til rødt tiltaksnivå.
 • Alle møter mellom ansatte med over 8 personer, skal foregå digitalt.
 • Ansatte må vurdere muligheten for å ha hjemmekontor.
 • Vi startet dialoger med elevene på skolen om hva vi alle kan gjøre for å hindre ytterligere smittespredning.
 • Vi gjorde tilpasninger på undervisningen i kroppsøving.

Hva er forskjellen på karantene og isolasjon? Det kan være nyttig å vite praktiske forskjellen på karantene og isolasjon.  https://agderfk.no/om-oss/korona-informasjon-og-retningslinjer/ofte-stilte-sporsmal/

Til toppen