Tilbudsstrukturen på Eilert Sundt vgs. neste skoleår

Tilbudsstrukturen for neste skoleår ble vedtatt den 24. november. Det vil si at det nå er bestemt hvilke tilbud som er søkbare ved de offentlige videregående skolene i Agder. Skoleåret 2021-2022 blir spesielt spennende for Eilert Sundt videregående skole, fordi skolen da flytter inn i de nye skolelokalene i Farsund. Den store nyheten i tilbudsstrukturen for vår skole er at elevene nå kan søke helse- og oppvekstfag med studieforberedende hos oss. Dette er et treårig utdanningsløp som er skreddersydd de som ønsker høyere utdanning innen helse- og oppvekstfag.

Eilert Sundt videregående flytter neste skoleår inn i de nye lokalene i Farsund, og siden studiested Lyngdal var ferdig med sin utbygging i fjor, fremstår skolen som moderne og framtidsrettet. Alt ligger nå til et rette for at vi kan gi våre elever den kompetansen de vil trenge i arbeidslivet og videre studier. Eilert Sundt vgs. skole vil neste skoleår ha et tilbud innenfor totalt 6 utdanningsprogram - ett studieforberedende program og fem yrkesfaglige utdanningsprogram. Nedenfor kan du lese om hvilke utdanningsprogram som tilbys ved skolen.

Helse- og oppvekstfag

Eilert Sundt vgs.    Helse- og oppvekstfag er lokalisert ved studiested Lyngdal. Skolen vil ha to klasser på Vg1 helse- og oppvekstfag, det vil være to klasser på Vg2 helsearbeiderfag og én klasse på Vg1 barne- og ungdomsarbeiderfag. I tillegg vil vi neste skoleår tilby nyheten helse- og oppvekstfag med studieforberedende. Dette er et treårig utdanningsløp som passer spesielt godt for de som er glad i å jobbe med mennesker og vet at de ønsker å bli for eksempel sykepleier, vernepleier, sosionom, barnehagelærer eller fysioterapeut. I dette løpet fordeles fellesfagene over tre år, slik at elevene unngår et veldig teoritungt påbyggingsår på Vg3. Det er plass til 20 elever i denne klassen. Utdanningsløpet gir også grunnlag for læretid innenfor helsearbeiderfaget eller barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Skolen har et bredt tilbud innenfor helse- og oppvekstfag, noe som betyr av vi kan etablere et meget godt fagmiljø ved skolen. Når vi ser dette i sammenheng med de nye og moderne lokalene i Lyngdal, ligger alt til rette for at elevene som velger helse og oppvekstfag på Eilert Sundt vgs. får den kompetansen de trenger for å mestre videre studier eller lærlingtid.

Studiespesialisering

Skolen vil neste skoleår ha to klasser studiespesialisering på hvert trinn, i tillegg til påbygning til generell studiekompetanse. Skolen har de siste årene gått ned fra tre til to klasser på hvert trinn, og på grunn av dette har det vært flere søkere enn det har vært plasser på dette tilbudet. Skolen tror trenden med at det vil være konkurranse om å komme inn på de to klassene på studiespesialisering, vil fortsette når de flytter inn i de nye lokalene i Farsund.

Skolen fortsetter satsningen på et bredt programfagstilbud på studiespesialisering og tar blant annet sikte på å tilby programfag fra utdanningsprogrammene idrettsfag og kunst, design og arkitektur. Det betyr at selv om skolen ikke tilbyr disse utdanningsprogrammene, vil likevel elevene kunne velge fag derfra som en del av sin fagkrets.

Bygg- og anleggsteknikk

Skolen er fornøyde med at bransjen representert med Entreprenørforeningen bygg og anlegg, peker på Eilert Sundt vgs. Lyngdal som en av tre skoler når de i sitt høringssvar til tilbudsstrukturen skriver at de ønsker å sikre «kvalitet i utdanningen» gjennom å bygge opp sterke ressurssentre på noen skoler. Dette ser vi på som kvalitetstegn med tanke på både skolens faglige kvalitet og skolens samarbeid med næringslivet. I neste års tilbudsstruktur ligger det også et meget bredt tilbud innenfor utdanningsprogrammet bygg- og anleggsteknikk. Det betyr at vi kan ta i bruk våre nye verksteder for byggfagene på en god måte.

Skolen vil neste år ha et tilbud med to klasser på Vg1 bygg- og anleggsteknikk. I tillegg vil følgende Vg2-tilbud være søkbart på skolen:

 • Vg2 Betong og mur
 • Vg2 Klima, energi og miljøteknikk (isolatørfaget, tak- og membrantekkerfaget og ventilasjons- og blikkenslagerfaget)
 • Vg2 Rørlegger
 • Vg2 Tømrer

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

I neste års tilbudsstruktur ligger skolen inne med én klasse på Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og én kombinasjonsklasse med Vg2 frisør og Vg2 interiør og utstillingsdesign. Det betyr at Eilert Sundt vgs. er den eneste skolen vest for Kristiansand som har et tilbud på Vg2-nivå innenfor utdanningsprogrammet frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign.

For skolen er det meget viktig at dette tilbudet blir opprettholdt i Listerregionen og håper innflyttingen i de nye lokalene i Farsund med blant annet en helt ny frisørsalong på gateplan i Theis Lundegaardsvei, skal gi utdanningsprogrammet enda flere søkere.

Teknologi og industrifag

Teknologi- og industrifag vil neste skoleår flytte inn i sine nye verksteder som ligger med store vindusflater ut med Strandgaten i Farsund. Dette utdanningsprogrammet ligger i neste års tilbudsstruktur inne med to klasser på Vg1. I tillegg vil vi ha tilbud på Vg2 kjemiprosess og laboratoriefag og Vg2 industriteknologi i Farsund. Skolen har over år hatt utfordringer med å få nok elever på Vg2 kjemiprosess. Vi ser imidlertid at bransjen har et stort behov for lærlinger innenfor dette programområdet. Skolen håper derfor at enda flere ser mulighetene for å en kompetanse for yrkesutøving innenfor prosessindustri og laboratoriearbeid. Her er det spennende muligheter.

    

I Lyngdal vil vi ha tilbud innenfor to programområder: Vg2 bilskade, lakk og karosseri og Vg2 kjøretøy. Nytt av året er at elevene etter å ha gått Vg2 bilskade, lakk og karosseri kan søke seg videre som lærling innenfor det nye bilpleierfaget. Skolen har fått bygd en helt ny vaskehall i Lyngdal som gjør at det allerede ligger veldig godt til rette for opplæring mot dette faget.

Elektro og datateknologi

Utdanningsprogrammet Elektro og datateknologi vil neste skoleår få klasserom og verksted meget sentralt i 1. etasje i det nye bygget i Farsund. Skolen vil ha én klasse på Vg1 elektro og datateknologi og én klasse på Vg2 elenergi og ekom. På det sistnevnte programområder vil elevene lære om elektrisitet helt fra produksjonen av energi og ut til installasjoner, apparater og maskiner hos forbruker, og elevene vil kunne gå videre som lærling innenfor blant annet elektrikerfaget.

Innføringsgruppe

Eilert Sundt vgs. vil også neste skoleår ha en innføringsgruppe ved studiested Lyngdal. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Agder fylkeskommune, Farsund kommune, Lyngdal kommune og Hægebostad kommune og er en klasse for elever mellom 16 og 20 år som har bodd kort i Norge og trenger mer norsk- og grunnskoleopplæring før de begynner i videregående opplæring. Innføringsgruppen er altså et forberedende år for oppstart i videregående opplæring. Dette vil være tredje året skolen har et slikt tilbud.

Oppsummering tilbudsstruktur Eilert Sundt vgs.

Oppsummert vil Eilert Sundt vgs. ha følgende søkbare tilbud neste skoleår:

 • Studieforberedende utdanningsprogram:
  • Studiespesialisering (Farsund)
  • Påbygning til generell studiekompetanse (Farsund)
  • Helse og oppvekstfag med studieforberedende (Lyngdal)
 • Yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Vg1 bygg- og anleggsteknikk (Lyngdal)
   • Vg2 Betong og mur
   • Vg2 Klima, energi og miljøteknikk
   • Vg2 Rør
   • Vg2 Tømrer
  • Vg1 elektro og datateknologi (Farsund)
   • Vg2 Elenergi og ekom
  • Vg1 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (Farsund)
   • Vg2 Frisør
   • Vg2 Interiør og eksponeringsdesign
  • Vg1 helse- og oppvekstfag (Lyngdal)
   • Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
   • Vg2 Helsearbeiderfag
  • Vg1 teknologi og industrifag (Farsund)
   • Vg2 Bilskade, lakk og karosseri (Lyngdal)
   • Vg2 Industriteknologi (Farsund)
   • Vg2 Kjemiprosess- og laboratoriefag (Farsund)
   • Vg2 Kjøretøy (Lyngdal)
 • Innføringsgruppen (Lyngdal)

Hovedregelen er at det skal være 60 % oppfyllelse i klassene for at de skal starte opp. Det vil derfor være stor konkurranse om få nok elever for å kunne opprettholde tilbudene på skolene. Her må både lokalmiljø og lokalt næringsliv stå sammen for å opprettholde det desentraliserte tilbudet vil alle ønsker.

Ved spørsmål ta kontakt med rektor Espen Berglund, e-post: espen.berglund@eilertsundt.vgs.no, telefon 932 61 084.

Til toppen