Uke 16: Oppdateringer smittesituasjon Eilert Sundt vgs.

Her kommer det oppdateringer om smittesituasjonen på Eilert Sundt vgs. i uke 16.
 

Oppdatering 24. april: Status lørdag ettermiddag er at det fortsatt er 11 smittede elever ved skolen. Disse elevene går i 6 ulike klasser på skolen, 4 av klassene ligger på studiested Lista og 2 klasser ligger på studiested Lyngdal.

Skolen har nå 140 elever og 29 ansatte i smittekarantene pga. at de er definert som nærkontakter.

Siden omtrent ¼ av de ansatte er i karantene, er det en krevende bemanningssituasjon ved skolen. På vg2 og vg3 studiespesialisering i Vanse er det bare 5 lærere som ikke er i karantene. Vi har derfor måtte ha digital hjemmeskole i noen klasser. Skolen har imidlertid et klart mål om at så mange elever som mulig kan komme på skolen på vanlig måte.

Dette har vært en tøff uke for mange, og rektor Espen Berglund sier at han vil takke de ansatte for den innsatsen de har gjort også gjennom dette smitteutbruddet: "Alle forstår at det å være lærer i en slik periode innebærer å utsette seg for økt smitterisiko. Det er derfor beundringsverdig å se hvordan lærerne legger alt til rette for at vi likevel skal klare å opprettholde et tilbud på skolen for flest mulig av elevene. Det har vært stor enighet i personalet om at de negative konsekvensene av smittetiltak rettet mot barn og unge er store, og målet for oss har derfor hele tiden vært at undervisningen skal kunne foregå på skolen så langt det er mulig».

Berglund sier videre at han også vil takke elevene for den forståelsen de har vist gjennom denne perioden: "De har vist raushet og velvilje og har fulgt med på våre kommunikasjonskanaler omtrent døgnet rundt. Det er vanskelig for oss godt voksne å forestille oss den skuffelsen det er å tilbringe siste uken i april i karantene, når du egentlig skulle vært midt i russefeiringen. Det helse- og omsorgsminister Bent Høie sa i fjor, gjelder i aller høyeste grad også i år: «Dere har satt livet på vent – for at andre skal berge livet». Tusen takk!»

Rektor vil også takke for det gode samarbeidet skolen har hatt med smitteteamene i Lyngdal kommune og Farsund kommune. "Det er betryggende å se at smittevernsarbeidet i kommunene er ivaretatt av så dedikerte og faglige dyktige personer som det er i to kommunene. Samarbeidet har fra vårt ståsted vært virkelig godt, og dette har vært veldig viktig for å begrense smitteutbruddet".

Vi ser at det hver dag har vært mellom 400 og 600 personer inne på våre oppdateringer på hjemmesiden. Vi kommer derfor til å lage en tilsvarende side neste uke med daglige oppdateringer for smitteutviklingen og skoletilbudet i uke 17. Vi kommer med ny oppdatering i morgen.

Oppdatert 23. april kl. 14.45: Det har i løpet av dagen kommet beskjed om tre nye smittede elever ved skolen. Alle de tre elevene går på studiested Lista i Vanse.

Det vil si at det nå er 11 smittede elever som går på Eilert Sundt vgs. De 11 elevene går i 6 forskjellige klasser. 4 av klassene er ved studiested Lista, og 2 av klassene er ved studiested Lyngdal.

Alle de nye nærkontaktene har fått SMS fra skolen om dette. Elever og ansatte som er nærkontakter og bosatt i Farsund, kan møte til testing ved teststasjonen i Farsund kommune (ved Farsund legevakt) kl. 15.45 i dag. Elever fra andre kommuner vil bli kontaktet av smittevernsenteret i sin kommune for avtale om testing.

Det er nå totalt 156 elever og 29 ansatte ved Eilert Sundt vgs. som er i karantene. Vi legger ut mer informasjon senest på søndag om hvordan skoledagen på mandag blir gjennomført.

Oppdatert 22. april kl. 23.00: Vi har i kveld fått beskjed om at to nye elever ved skolen har testet positiv på covid-19. En elev går i Vanse, og en elev går i Lyngdal. Totalt er det nå åtte elever ved skolen som har testet positivt.

De to nye positive prøvene medfører at ytterligere 16 elever og 8 ansatte må i karantene. Alle disse nærkontaktene har fått SMS fra skolen om dette. Totalt er det nå 98 elever og 21 ansatte i karantene ved skolen. I tillegg er 6 ansatte i ventekarantene i forbindelse med andre smitteutbrudd i regionen.

I morgen vil elevene på vg2 og vg3 studiespesialisering og påbygg i Vanse ha digital hjemmeundervisning.

Elevene på vg1 bygg- og anleggsteknikk i Lyngdal som er i praksis i bedrift, møter som vanlig i bedrift i morgen. Elevene på vg1 bygg- og anleggsteknikk i Lyngdal som har YFF på skolen, har digital hjemmeskole i morgen. De må følge med på itslearning i morgen for å få mer informasjon.

Resten av elevene i Lyngdal og på yrkesfag i Vanse som ikke er i karantene, skal møte som vanlig på skolen i morgen. Eneste unntaket fra dette er elevene i 1TPB som også skal ha digital hjemmeskole i morgen. 

Oppdatert 21. april kl. 23.25: Det er nå totalt seks elever ved skolen som har testet positivt på covid-19. Fem elever går på studiested Lista og èn elev går på studiestedet i Lyngdal. Det er i kveld totalt 82 elever og 13 ansatte fra skolen som er i karantene.

Elevene som har gått i smittekarantene, skal ha fått SMS fra skolen om dette. Kommunene vil kontakte elevene og ansatte i morgen for å gjøre avtale om å ta en koronatest. De vil da også få mer informasjon om hvor lenge karantenen vil vare.

Alle hustandsmedlemmer til de som må i smittekarantene, får "ventekarantene". Det vil si at de må være hjemme til eleven eller den ansatte sitt første negative testsvar foreligger.

52 av elevene og 7 av lærerne i karantene er tilknyttet vg2 og vg3 studiespesialisering og påbygg i Vanse. Med så stor andel av elevene og lærere i karantene har skolen besluttet at det blir digital hjemmeskole torsdag 22. april og fredag 23. april for elevene på studiespesialisering og påbygg i Vanse. Følg med på itslearning i morgen for mer informasjon.

For vg2 yrkesfag på Lista blir det digital hjemmeskole torsdag 22. april og vanlig skole fredag 23. april. Følg med på itslearning i morgen for mer informasjon.

For elevene på vg1 yrkesfag i Vanse og elevene i Lyngdal som ikke er i karantene, blir det vanlig skole i morgen.

Oppdatert 21. april kl. 18.00: Skolen har nå fått beskjed fra Farsund kommune om at ytterligere to elever ved skolen har testet positivt på en hurtigtest. De to elevene går i samme klasse som eleven som testet positivt i går, og dette medfører ikke at flere personer ved skolen må i karantene. Totalt har nå tre elever ved skolen testet positivt.

Oppdatert 20. april: Kommunelegen i Lyngdal kontaktet skolen i kveld i forbindelse med at én elev ved Eilert Sundt vgs. studiested Lista har testet positivt for covid-19. Skolen har nå sendt ut en SMS til alle elevene som er satt i karantene. Alle hustandsmedlemmene til elevene er ilagt «ventekarantene». Det vil si at de må være hjemme til elevens første negative testsvar foreligger.

Kommunens smittevernsenter vil kontakte elevene i morgen for å gjøre avtale om å ta en koronatest. Elevene vil da også få mer informasjon om hvor lenge karanten vil vare.

De elevene som ikke har fått SMS, møter til vanlig skole i morgen. Vi minner igjen om viktigheten av at alle følger smittvernreglene.

Til toppen